Påryd Scoutkår
Hem Aktuellt Om Scouting Vår verksamhet Kontakt

Rubriker

Kåren
Glad Sommar!
Läs mer
Nya namn
De nya namnen på scouterna är här
Läs mer
Kåren Nya namn Avgifter Kårkalender Bildgalleri

Terminsavgift fr o m 2009

Medlemsavgiften kommer från 2009 vara uppdelad på två inbetalningar, en per termin.

SSF (Svenska scoutförbundet) kommer att direktfakturera alla medlemmar som finns registrerade hos sig. Förbundskansliet skickar en faktura till medlemmen med förbunds- och distriktsavgift samt lokal kåravgift

 

Enskild medlem - 150 kronor (300 kr/år)

Per familj - max 300 kronor (600 kr/år) + 20 Kr/termin (40 kr/år) för tillkommande familjemedlemmar utöver de två första*

Hedersmedlemmar och Ledare - 20 kr/termin (40 kr/år)*

 

*) Svenska Scoutförbundet rekommenderar en symbolisk summa i Melker (Medlemsregistret) för denna kategori medlemmar. Detta  för att kåren ska slippa ta in och redovisa skriftlig försäkran om medlemskap varje termin pga gällande regelverk.

 

Fördelning ordinarie Terminsavgift

Förbundsavgift inkl. Försäkring 75 kr

Distriktsavgift 35 kr

Kåravgift 40 kr

Totalt 150 kr/termin (300 kr/år)

 

Kommer du inte fortsätta med scouting är vi tacksamma om ni meddelar kåren detta så ni slipper få ut en faktura vid ny terminsstart.

 

Övriga kostnader

Scouting är en relativt kostnadsfri fritidssysselsättning. Barnen och ungdomarna betalar däremot oftast för mat och andra eventuella utgifter när vi åker på hajker och läger. Men om man bortser från dessa kostnader så behöver man bara betala 300 kronor för ett helt års medlemsskap i Påryd Scoutkår (Familj max 600 kronor). Då får barnen vara med på alla möten och utflykter som är kostnadsfria (mellan 20-30 tillfällen per år).

 

Förutom medlemsavgiften (300 kronor/Familj max 600 kronor) tillkommer kostnader för läger och övernattningar.
· En helgövernattning brukar kosta ca 50 -150 kronor för mat, hyra och programmaterial.
· Ett sommarläger på 7-10 dagar brukar kosta ca 1000 kronor.
· En regel är att man kan räkna ca 100 kronor/dygn när man skall på läger.
· Andra kostnader är t.ex. scoutskjorta, halsduk m.m.

 

Utrustning

En spårarscout kräver som regel ingen annan utrustning än vanliga friluftskläder och scoutskjorta med tillbehör. Ju äldre scouten blir, desto bättre friluftsutrustning behövs. Från ungefär 12 års ålder sker de flesta hajker utomhus. Scouten behöver en rejäl sovsäck, ett liggunderlag, ett par vandrarkängor/stövlar och en ryggsäck med avbärarbälte. Om Ditt barn saknar utrustning, hör efter med avdelningsledaren. Som ledare och aktiva scouter har de stor erfarenhet om vilka kläder och vilken utrustning som är bra för just ditt barn.

Utrustning för en patrullscout kan kosta mellan 500 och 2500 kronor. Det beror helt på hur mycket av sina "vanliga" kläder scouten kan använda.

Det som är viktigt att tänka på är att man har ordentliga kängor och en ordentlig ryggsäck. Det är dessa två saker som ofta ställer till det på hajker och läger. Vi rekomenderar att ryggsäcken är på ca 65 liter. Scouting är ingen ultralätt verksamhet och ungdomarnas utrustning är inte optimerad för att packas i ryggsäck.

 

Läs mer

 

Copyright 2007 Påryd Scoutkår