Påryd Scoutkår
Hem Aktuellt Om Scouting Vår verksamhet Kontakt

Rubriker

Kåren
Glad Sommar!
Läs mer
Nya namn
De nya namnen på scouterna är här
Läs mer
Historik SSF - Svenska Scoutförbundet Kårens historia Worldwide Länkar

Påryds Scoutkår bildades 1957

 

..........................................................................

..........................................................................

Under konstruktion

..........................................................................

..........................................................................

 

Scouting startade i Sverige i början på 1900-talet och idag finns det ca 140 000 scouter. I hela världen finns det ungefär 25 miljoner. I Sverige är scouterna organiserade i fem scoutförbund. Förutom Svenska Scoutförbundet - SSF, som Påryd Scoutkår är medlem i, finns dessutom SMU, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund NSF, KFUK-KFUM Scoutförbund och Frälsningsarmens Scoutförbud. SSF är det största förbundet i Sverige med ca 80 000 medlemmar och dessutom det enda i Sverige som är politiskt och religiöst obundet.

 

Den mesta av kårens verksamhet bedrivs naturligtvis i Påryd. Vi tillhör Kalmarsunds scoutdistrikt. På distriktsnivå genomförs en del utbildningar och arrangemang såsom läger mm. I distriktet finns 22 kårer där Påryd är en av dessa med ca 40 medlemmar.

 

Kalmarsunds Scoutdistrikt bildar tillsammans med distrikten Kronoberg och Blekinge Sydvästra Regionen. På regionsnivå förekommer även ledarutbildningar och läger.

 

Copyright 2007 Påryd Scoutkår