Påryd Scoutkår
Hem Aktuellt Om Scouting Vår verksamhet Kontakt

Rubriker

Kåren
Glad Sommar!
Läs mer
Nya namn
De nya namnen på scouterna är här
Läs mer
Medlemsinfo Styrelse Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Rover

Kårfakta

Grundad             1957
Avdelning nr 15013
Org.nr 802418-2803
Bankgiro 5953-7365

 

Gåvokonto - Önskar någon skänka pengar till vår verksamhet går det alldelses utmärkt att använda vårt bankgiro som gåvokonto (se ovan)

 

Årsavgifter fr o m 2009

Enskild medlem - 150 kronor (300 kr/år)

Per familj - max 300 kronor (600 kr/år) + 20 Kr/termin (40 kr/år) för tillkommande familjemedlemmar utöver de två första*

Hedersmedlemmar och Ledare - 20 kr/termin (40 kr/år)*

 

*) Svenska Scoutförbundet rekommenderar en symbolisk summa i Melker (Medlemsregistret) för denna kategori medlemmar. Detta  för att kåren ska slippa ta in och redovisa skriftlig försäkran om medlemskap varje termin pga gällande regelverk.

 

Utrustning - Vid avdelningsmöte

Scoutskjorta och scouthalsduk (om du har)

Medtag dricka och en frukt.

Kläder efter väder och ett glatt humör!

 

Utrustning - Vid Läger

Scoutskjorta och scouthalsduk har du alltid på dig när du åker ut.
För övrigt gäller lämpliga kläder och skor efter väder!


Att packa i:

Helst Ryggsäck

 

Läs mer om lämplig utrustningslista vid läger

 

Utrustning - Vid Hajk

Scoutskjorta och scouthalsduk har du alltid på dig på hajk.
För övrigt gäller lämpliga kläder och skor efter väder!

 

Läs mer om lämplig utrustning vid hajk (bäver/minior)

 

Läs mer om lämplig utrustning vid hajk (junior/patrull)

 

Recept

 

Läs mer om våra recept

 

Märken

 

Läs mer om våra märken

 

Läs mer om märkesplaceringen på skjortan

 

Se bild på märkesplacering

 

Bra å veta som Scout

 

Scoutprogrammet

 

Scouthälsning

 

Scoutsången

 

Lag, Löfte och Valspråk

 

S:t George (Sankt Göran)

Copyright 2007 Påryd Scoutkår