Påryd Scoutkår
Hem Aktuellt Om Scouting Vår verksamhet Kontakt

Rubriker

Kåren
Glad Sommar!
Läs mer
Nya namn
De nya namnen på scouterna är här
Läs mer
Historik SSF - Svenska Scoutförbundet Kårens historia Worldwide Länkar

Svenska Scoutförbundet är en av Sveriges största ungdomsorganisationer. Det är ingen slump. Scouting är en arena där unga skapar sina egna äventyr, lär sig saker, utvecklar ledarskap och samarbete, åker på läger i Sverige och på andra sidan jorden, träffar kompisar och framförallt - har kul.

 

Svenska Scoutförbundet har cirka 60 000 medlemmar fördelade på drygt 630 lokala scoutkårer och 30 distrikt. Det är i scoutkåren som den största delen av scoutverksamheten sker.

 

Du blir medlem genom att gå med i den lokala scoutkåren. Svenska Scoutförbundet har ungefär 630 kårer i Sverige, så det brukar finnas en i närheten.

 

Vad bestäms var i scoutrörelsen? Så här hänger det ihop

 

Kåren

Som scout är kåren ditt närmaste demokratiska sammanhang. Det finns cirka 1400 scoutkårer i Sverige. Varje kår har en styrelse som väljs på ett årsmöte eller stämma. På årsmötet får alla kårens medlemmar rösta, oavsett ålder. Kårens årsmöte skickar också ledamöter till sitt distrikts årsmöte. Kårstyrelsen leds av en kårordförande eller kårchef. Vem som helst kan kandidera till att sitta i styrelsen. I styrelsen beslutar man bland annat om kårens ekonomi och vilken verksamhet man ska bedriva. Varje kår är en förening med egna stadgar. Men i SMU-scout är kåren en del av den lokala SMU-föreningen.

 

Distriktet

Ett distrikt kan variera mycket mellan olika scoutförbund vad gäller geografisk storlek, medlemsantal och inflytande. Storstadsdistrikten i Svenska Scoutförbundet kan ha lika många medlemmar som de minsta förbunden. Ett Norrlandsdistrikts yta kan vara större än hela Skåne. Varje distrikt har styrelse och årsmöte. Där fattar man bland annat beslut om distriktsläger och distriktsutbildningar. Man nominerar också delegater som åker till förbundets årsmöte för att rösta. Större distrikt har ofta ett kansli med en eller flera anställda.

 

Förbundet

De fem scoutförbunden är Frälsningsarméns scoutförbund, KFUK-KFUMs scoutförbund, Nykterhetsrörelsens scoutförbund, SMU Scout och Svenska Scoutförbundet. Flera av dem är nästan lika gamla som scoutrörelsen. Storleken varierar från drygt tusen medlemmar upp till nästan 60 000. Det gör såklart att demokratin ser olika ut. Men alla förbund har ett årsmöte där delegater från distrikten väljer en styrelse och tar beslut om verksamheten under kommande år. Det kan handla om medlemsavgift, olika arrangemang eller som under förra året, om nya scoutdräkten och gemensamma strategidokumentet Färdplan för framtiden.

Förbunden skickar delegater till Scoutrådets årsmöte dit man också lägger fram olika motioner, det vill säga förslag. Alla förbund har kanslier i Stockholm med personal som stöttar verksamheten. Alla förbund utom Svenska Scoutförbundet har kopplingar till en moderorganisation. Tillhörigheten avgör vilken scoutprofil scoutförbundet har, kristen eller nykter. Moderorganisationen har i sin tur en egen styrelse och årsmöte vars beslut kan påverka scoutförbundet.

 

Svenska Scoutrådet

Som svensk scoutings paraplyorganisation har Svenska Scoutrådet bara fem medlemmar,det vill säga scoutförbunden. Scoutrådets styrelse väljs av ett årsmöte med 101 delegater som är fördelade mellan förbunden baserat på deras medlemsantal.

I Scoutrådet fattas beslut om scoutrörelsens gemensamma utveckling. Scoutrådet har ett kansli med drygt tjugo anställda. De jobbar bland annat med att utveckla utbildningar, program, och rekrytering. Utlandsarrangemang och Jiingijamborii anordnas också av Scoutrådet.

 

Copyright 2007 Påryd Scoutkår