Påryd Scoutkår
Hem Aktuellt Om Scouting Vår verksamhet Kontakt

Rubriker

Kåren
Glad Sommar!
Läs mer
Nya namn
De nya namnen på scouterna är här
Läs mer
Historik SSF - Svenska Scoutförbundet Kårens historia Worldwide Länkar

 

WAGGGS och WOSM

Alla scouter i världen är anslutna till någon av de två världsorganisationerna. Båda har en kommitté som vart tredje år väljs av en världskonferens där alla medlemsländer deltar. WAGGGS (World Association of Girl Guide and Girl Scouts) har 10 miljoner medlemmar, nästan bara flickor. WOSM (World Organization of the Scout Movement) har 28 miljoner medlemmar av båda könen, mestadels pojkar. I världsorganisationerna beslutas hur scoutrörelsen ska utvecklas globalt. WOSM anordnar världsjamboree vart fjärde år. WAGGGS profilerar sig på att stötta unga kvinnors intressen. I Sverige är tjejer medlemmar i WAGGGS och killar i WOSM.

 

IC

International Commissioners kan liknas vid Scouternas utrikesministrar och företräder Scoutsverige internationellt. IC är ideella och väljs av Scoutrådets årsmöte.

Copyright 2007 Påryd Scoutkår